گالری همایش محصولات اینسایت

Blog page

گالری عکس های همایش بزرگ محصولات اینسایت

همایش بزرگ محصولات اینسایت در تاریخ 26 و 27 مهر ماه سال 1396 برگزار شد. در این همایش مربیانی از کشور روسیه حضور داشتند که به بررسی و آموزش این محصولات پرداختند. در ادامه شما می توانید گالری عکس های این همایش را ببینید