مختصر کلیپ سخنان نماینده ی اینسایت در روسیه

کلیپی که در ادامه مشاهده میکنید صحبت های آقای Jon Dann نماینده ی محصولات اینسایت در روسیه، راجع ب یکسری از محصولات اینسایت هست. شما را به دین این کلیپ دعوت میکنم.